LOOPINGMODELLEN

ANALYSERA

För att identifiera vilka åtgärder som ska genomföras för att öka effekten i projektorganisationen görs en inledande analys. Analysen baseras på inläsning av material, intervjuer och observationer i projektverksamheten. Resultaten från analysen utgörs av en förbättringsplan med ett tydligt business case för varje föreslagen åtgärd. 

FÖRBÄTTRA EFFEKTEN

Själva genomförandet består av ett antal loopar där förbättringar genomförs och utvärderas i varje loop.
loopingmodellen_overgripande.jpg
1. ETT BUSINESS CASE FÖR KOMMANDE LOOP BESLUTAS OCH GENOMFÖRANDE STARTAR
loopingmodellen_pos6.jpg
2. ARBETE MED FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER GENOMFÖRS ENLIGT PLAN
loopingmodellen_pos3.jpg
3. KONTROLL MOT BUSINESS CASE GÖRS FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT ÖNSKADE EFFEKTER UPPNÅS
loopingmodellen_pos12.jpg
4. ARBETE MED FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER SLUTFÖRS OCH LEVERANS OCH PRESENTATION FÖRBEREDS
loopingmodellen_pos9.jpg
© Copyright 2017 . All Rights Reserved L | AHemsida av AndyMedia

Search