PROJEKTSPECIALIST

När projekt startas är vägen mot målet ofta ganska tydlig och rak. En bit in på vägen kan dock oförutsedda hinder uppkomma, viktiga resurser försvinna eller nya krav från beställaren tillkomma. För sent inser man att projektet kört i diket och sitter fast - ordentligt fast.

Med rätt verktyg i händerna och med vana handgrepp att hantera såväl virtuella team som team på samma fysiska plats, går det ofta att få projektet att köra vidare utan alltför stora konsekvenser. Eller ännu bättre; från början säkerställa att det inte hamnar där. Just detta är Projekteffektivitets specialitet.

Att som projektledare köra projektet snabbt och säkert på vägen eller analysera vad som ska göras för att komma upp ur diket och snabbast möjligt komma i mål är något som är vår vardag såväl som vår passion.
bild_projektspecialist3_low.jpg

PROJEKTANALYS

bild_projektanalys2_low.jpg
Att förändra ett invant arbetssättet i ett projekt eller en hel projektorganisation tar tid. Att man med tiden också tenderar att bli hemmablind brukar inte förenkla uppgiften att förändra till det bättre. Att göra förändringar stegvis och utvärdera effekten av varje steg innan man går vidare är avgörande.

Projekteffektivitets loopingmodell för att öka effektiviteten i projektorganisationer har sin utgångspunkt i ett agilt arbetssätt och skapar största möjliga effektivitetsförbättring på kortast möjliga tid.

Med en välfylld verktygslåda angrips de problem som under analysen identifieras och i varje efterföljande loop kan positiva effekter snabbt påvisas. När inte de förväntade effekterna i kommande loop kan motiveras med ett starkt business case avslutas arbetet - enkelt och tryggt för dig som kund.

PROJEKTEFFEKT

Ibland kan det av olika anledningar uppstå akut svåra situationer i ett pågående projekt. En större risk kanske infaller och vänder allt på ändå, en svårlöst konflikt blossar upp eller det har blivit uppenbart att projektet inte kommer att kunna leverera i tid med stora fördyringar som följd.

Att snabbt få ”första hjälpen” i ett projekt som hamnat i någon av de situationerna kan vara avgörande för att ett totalt haveri inte ska uppstå. Att få hjälpen kanske inte bara är en ren avlastning utan motverkar också risken för hemmablindhet.

Att göra denna typ av insatser är något som projekteffektivitet älskar; vi kallar det projekteffekt. Ännu bättre tycker vi såklart att det är att göra det i förebyggande syfte - innan orosmolnet tornat upp sig på rad i horisonten. 
bild_projekteffekt_low.jpg
© Copyright 2017 . All Rights Reserved L | AHemsida av AndyMedia

Search